1-700-700-663
תפריט
זכויות לאחר אירוע לב בקופ"ח

זכויות לאחר אירוע לב בקופ"ח

ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים

מעקב קרדיו ביפר מבוגרים

למי מיועד השירות?

חברי כללית מושלם שעברו אירוע לב על פי הגדרת כללית מושלם

  • אוטם שריר הלב
  • ניתוח מעקפים
  • צינטור
  • החלפת מסתם
  • חשד להפרעת קצב

במסגרת השירות

• מכשיר אקג טרנסטלפוני בהשאלה בהתאם להמלצת הקרדיולוג המפנה
• תיק רפואי ממוחשב במוקד
• מענה רופא 24 שעות ביום
• שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון וקבלת פענוח מיידי
• הזנקת ניידת נט"ן במקרים קרדיאליים

השירות ניתן לתקופה קבועה מראש של 18 חודשים בהשתתפות עצמית סימלית ע"פ תקנון שרותי בריאות כללית.

איבחון הפרעות קצב

למי מיועד השירות?

למבוטח הסובל מהפרעות בקצב הלב או שקיים חשד להפרעות קצב

במסגרת השירות

• מכשיר לופרקורדר לאיבחון הפרעות קצב
• הדרכה במשרדי מוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח ותיעוד השידורים
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה
• המידע מנוהל בארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il לשימוש הרופאים המפנים. הרופא המפנה מקבל עדכונים לגבי האבחון

השירות ניתן ע"פ הפניית רופא / קרדיולוג הקופה.
השתתפות עצמית בגובה 180 ₪ לחודש.

מוניטור ילדים

למי מיועד השירות?

• תינוקות וילדים עם הפרעות קצב לב או בחשד להפרעות קצב לב
• ילדים עם תלונות של כאבי חזה, התעלפויות
• ילדים עם קוצבים

במסגרת השירות

• ציוד ניטור המותאם לילדים ותינוקות
• (לופרקורדר / HeartOne / HeartOne תינוקות בהתאם להמלצת הרופא). התקנה והדרכה במוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח מיידי ותיעוד השידורים בתיק רפואי ממוחשב
• קרדיולוג ילדים בכיר זמין 24 שעות ביום לקריאות חירום, מפענח את א.ק.ג, מטפל בקריאה ומדריך את ההורים
• כל שידור (חירום / שגרה ) מפוענח ע"י קרדיולוג הילדים-מומחה להפרעות קצב
• הפענוח מועבר מיידית לרופא המפנה באמצעות ארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה

השירות ניתן לתקופה של 6 חודשים.
בהשתתפות עצמית סימלית ע"פ תקנון שרותי בריאות כללית

מעקב קרדיו ביפר מבוגרים

למי מיועד השירות?

למבוטח לאחר אוטם בשריר הלב או לאחר ניתוח לב

במסגרת השירות

• קרדיו 12 ערוצים בהשאלה
• תיק רפואי ממוחשב במוקד
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון וקבלת פענוח מיידי
• הזנקת ניידת נט"ן במקרים קרדיאליים
השירות ניתן אך ורק למעקב לתקופה ארוכה (לא לאיבחון)..

איבחון הפרעות קצב - לופרקורדר/HeartOne

למי מיועד השירות?

למבוטח הסובל מהפרעות בקצב הלב או שקיים חשד להפרעות קצב

במסגרת השירות

• לופרקורדר או Event 1L בהתאם להמלצת הרופא
התקנה והדרכה במוניטור
מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח ותיעוד השידורים
חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה
המידע מנוהל בארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il לשימוש הרופאים המפנים. הרופא המפנה מקבל עדכונים לגבי האבחון.

מוניטור ילדים

למי מיועד השירות?

• תינוקות וילדים עם הפרעות קצב לב או בחשד להפרעות קצב לב
• ילדים עם תלונות של כאבי חזה, התעלפויות
• ילדים עם קוצבים

במסגרת השירות

• ציוד ניטור המותאם לילדים ותינוקות
• (לופרקורדר / HeartOne / HeartOne תינוקות בהתאם להמלצת הרופא).התקנה והדרכה במוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח מיידי ותיעוד השידורים בתיק רפואי ממוחשב
• קרדיולוג ילדים בכיר זמין 24 שעות ביום לקריאות חירום, מפענח את א.ק.ג, מטפל בקריאה ומדריך את ההורים
• כל שידור (חירום / שגרה ) מפוענח ע"י קרדיולוג הילדים-מומחה להפרעות קצב
• הפענוח מועבר מיידית לרופא המפנה באמצעות ארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה

מעקב קרדיו ביפר מבוגרים

למי מיועד השירות?

למבוטח לאחר אוטם בשריר הלב או לאחר ניתוח לב

במסגרת השירות

• קרדיו 12 ערוצים בהשאלה
• תיק רפואי ממוחשב במוקד
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון וקבלת פענוח מיידי
• הזנקת ניידת נט"ן במקרים קרדיאליים
השירות ניתן אך ורק למעקב לתקופה ארוכה (לא לאיבחון)..

איבחון הפרעות קצב - לופרקורדר/HeartOne

למי מיועד השירות?

למבוטח הסובל מהפרעות בקצב הלב או שקיים חשד להפרעות קצב

במסגרת השירות

• לופרקורדר או Event 1L בהתאם להמלצת הרופא
• התקנה והדרכה במוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח ותיעוד השידורים
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה
• המידע מנוהל בארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il לשימוש הרופאים המפנים. הרופא המפנה מקבל עדכונים לגבי האבחון

מוניטור ילדים

למי מיועד השירות?

• תינוקות וילדים עם הפרעות קצב לב או בחשד להפרעות קצב לב
• ילדים עם תלונות של כאבי חזה, התעלפויות
• ילדים עם קוצבים

במסגרת השירות

• ציוד ניטור המותאם לילדים ותינוקות
• (לופרקורדר / HeartOne / HeartOne תינוקות בהתאם להמלצת הרופא).התקנה והדרכה במוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח מיידי ותיעוד השידורים בתיק רפואי ממוחשב
• קרדיולוג ילדים בכיר זמין 24 שעות ביום לקריאות חירום, מפענח את א.ק.ג, מטפל בקריאה ומדריך את ההורים
• כל שידור (חירום / שגרה ) מפוענח ע"י קרדיולוג הילדים-מומחה להפרעות קצב
• הפענוח מועבר מיידית לרופא המפנה באמצעות ארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה

איבחון הפרעות קצב - לופרקורדר/HeartOne

למי מיועד השירות?

למבוטח הסובל מהפרעות בקצב הלב או שקיים חשד להפרעות קצב

במסגרת השירות

• לופרקורדר או Event 1L בהתאם להמלצת הרופא
• התקנה והדרכה במוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח ותיעוד השידורים
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה
• המידע מנוהל בארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il לשימוש הרופאים המפנים. הרופא המפנה מקבל עדכונים לגבי האבחון

מוניטור ילדים

למי מיועד השירות?

• תינוקות וילדים עם הפרעות קצב לב או בחשד להפרעות קצב לב
• ילדים עם תלונות של כאבי חזה, התעלפויות
• ילדים עם קוצבים

במסגרת השירות

• ציוד ניטור המותאם לילדים ותינוקות
• (לופרקורדר / HeartOne / HeartOne תינוקות בהתאם להמלצת הרופא).התקנה והדרכה במוניטור
• מענה רופא 24 שעות ביום, שידור א.ק.ג באמצעות הטלפון, קבלת פענוח מיידי ותיעוד השידורים בתיק רפואי ממוחשב
• קרדיולוג ילדים בכיר זמין 24 שעות ביום לקריאות חירום, מפענח את א.ק.ג, מטפל בקריאה ומדריך את ההורים
• כל שידור (חירום / שגרה ) מפוענח ע"י קרדיולוג הילדים-מומחה להפרעות קצב
• הפענוח מועבר מיידית לרופא המפנה באמצעות ארכיון אינטרנטי מאובטח www.monitorfiles.co.il
• חוברת או תקליטור לסיכום שידורים תימסר בתום התקופה